RZESZÓW CITY-GUIDE

To visit Rzeszów look here http://www.rzeszow.pl/turystyka/plan-miasta

Center for Microelectronics and Nanotechnology University of Rzeszów
1 Pigonia St., Build.A0/B3, 35-959 Rzeszów
Tel. +48 17 851 8683, +48 17 851 8670
nanoconference@ur.edu.pl